Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:21

21 Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Aram,