21 Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Aram,