Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:23

23 (En Bethuel gewon Rebekka) deze acht baarde Milka aan Nahor, den broeder van Abraham.