Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:24

24 En zijn bijwijf, welker naam was Reuma, diezelve baarde ook Tebah, en Gaham, en Tahas, en Maacha.