Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:8

8 En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden samen.