Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 24:29

29 En Rebekka had een broeder, wiens naam was Laban; en Laban liep tot die man naar buiten tot de fontein.