32 En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte?