Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 25:32

32 En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte?