Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 29:29

29 En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd.