22 Maar den overste der bakkers hing hij op; gelijk Jozef hun uitgelegd had.