Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 40:21

21 En hij deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den beker op Farao's hand gaf.