Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 40:6

6 En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en ziet, zij waren ontsteld.