Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 41:10

10 Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars, en leverde mij in bewaring ten huize van den overste der trawanten, mij en den overste der bakkers.