Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 41:16

16 En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen.