17 Toen sprak Farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan den oever der rivier;