23 En zie, zeven dorre, dunne en van den oostenwind verzengde aren, schoten na dezelve uit;