Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 41:24

24 En de zeven dunne aren verslonden die zeven goede aren. En ik heb het den tovenaars gezegd; maar er was niemand, die het mij verklaarde.