33 Zo zie nu Farao naar een verstandigen en wijzen man, en zette hem over het land van Egypte.