Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 41:35

35 En dat zij alle spijze van deze aankomende goede jaren verzamelen, en koren opleggen, onder de hand van Farao, tot spijze in de steden, en bewaren het.