Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 41:36

36 Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers, die in Egypteland wezen zullen; opdat het land van honger niet verga.