Genesis 41:37

37 En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten.