47 En het land bracht voort, in de zeven jaren des overvloeds, bij handvollen.