53 Toen eindigden de zeven jaren des overvloeds, die in Egypte geweest was.