8 Jozef dan kende zijn broederen; maar zij kenden hem niet.