Genesis 43:10

10 Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren alreeds tweemaal wedergekomen.