13 Neemt ook uw broeder mede, en maakt u op, keert weder tot dien man.