4 Indien gij onzen broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken, en u spijze kopen;