Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 43:6

6 En Israel zeide: Waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij dien man te kennen gaaft, of gij nog een broeder hadt?