11 En zij haastten, en iegelijk zette zijn zak af op de aarde, en iegelijk opende zijn zak.