Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 44:13

13 Toen scheurden zij hun klederen; en ieder man laadde zijn ezel op, en zij keerden weder naar de stad.