Genesis 44:25

25 En dat onze vader gezegd heeft: Keert weder. koopt ons een weinig spijze;