3 Des morgens, als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezelen.