16 Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israels.