11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.