12 En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.