URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Genesis 8:7

7 En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren.
Do Not Sell My Info (CA only)