20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard.