21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent.