19 Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid.