12 Wee dien, die de stad met bloed bouwt, en die de stad met onrecht bevestigt!