21 En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.