24 Als Johannes eerst al den volke Israels voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop der bekering.