16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen.