17 Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk, en offeranden.