7 Maar Lysias, de overste, daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht;