9 En ook de Joden stemden het toe, zeggende, dat deze dingen alzo waren.