17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende;