28 En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.