8 Wat? wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?