6 En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;