14 Maar niet lang daarna, sloeg tegen hetzelve een stormwind, genaamd Euroklydon.