32 Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot, en lieten haar vallen.